Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่ Written by Super User 4
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรสมาร์ทการ์ด Written by Super User 7
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก Written by Super User 13
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 12
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา Written by Super User 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร Written by Super User 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม Written by Super User 12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน Written by Super User 20
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว Written by Super User 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า Written by Super User 24
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์ปีนหน้าผา Written by Super User 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา Written by Super User 25
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และซื้อวัสดุสำนักงน Written by Super User 31
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ Written by Super User 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นช 1126 Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานครุภัณฑ์อาคารสถานที่ Written by Super User 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนามกีฬาฟุตบอล Written by Super User 22