Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล Written by Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรถยนต์ Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนกันสาด Written by Super User 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า Written by Super User 5
ประกาศผู้ชนะ จ้างเขียนแบบ Written by Super User 5
ประกาศจ้างเจ้าหน้าที่ Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า Written by Super User 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันและรองเท้านักกีฬาบาสเกตบอล Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะราคา เช่าเวลาจัดรายการวิทยุ Written by Super User 6
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างผลิตสื่อ Written by Super User 7
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อหนังสือ Written by Super User 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Written by Super User 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร Written by Super User 6
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง จัดแข่งขันกีฬา 2 รายการ Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งซุ้มรำลึก Written by Super User 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Written by Super User 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเรื่องปรับอากาศ Written by Super User 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคร Written by Super User 9
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 11 รายการ Written by Super User 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 9
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ Written by Super User 21