Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร Written by Super User 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม Written by Super User 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน Written by Super User 10
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย Written by Super User 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว Written by Super User 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า Written by Super User 11
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารศูนย์ปีนหน้าผา Written by Super User 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬา Written by Super User 13
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และซื้อวัสดุสำนักงน Written by Super User 19
ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง Written by Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ นช 1126 Written by Super User 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานครุภัณฑ์อาคารสถานที่ Written by Super User 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่สนามกีฬาฟุตบอล Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by Super User 20
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 19
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่ยาง Written by Super User 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานอาคารสถานที่ Written by Super User 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ Written by Super User 20
ตารางแสดงวงเงินตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by Super User 26
ตารางแสดงวงเงินจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านทำความสะอาด Written by Super User 24