Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 8
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมสาย fiber optic Written by Super User 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้ Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนวดแบบพกพา Written by Super User 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์มือถือ Written by Super User 13
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขัน Lanta Adventure Race 2019 Written by Super User 18
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้อมยามและถนน Written by Super User 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ Written by Super User 24
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ Written by Super User 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง ชั้น 1 Written by Super User 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ Written by Super User 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันและรองเท้ากีฬาปีนผา Written by Super User 25
ประกวดราคาจ้างจัดงานแข่งขัน Lanta Adventure Race 2019 Written by Super User 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 11 รายการ Written by Super User 30
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายยินดีต้อนรับคณะศิลปศาสตร์ Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการวันเด็ก Written by Super User 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมบำรุงระบบไฟฟ้า Written by Super User 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ Written by Super User 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า Written by Super User 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงยิมส์อเนกประสงค์ ๒ Written by Super User 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้าง Written by Super User 42