Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเรื่องปรับอากาศ Written by Super User 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคร Written by Super User 93
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 11 รายการ Written by Super User 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 88
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ Written by Super User 100
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Written by Super User 102
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Written by Super User 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ Written by Super User 110
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมี Written by Super User 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงถังกรองสระว่ายน้ำ Written by Super User 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำ Written by Super User 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ Written by Super User 104
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกกีฬา Written by Super User 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารั้ว Written by Super User 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ Written by Super User 116
ประกาศเผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Written by Super User 106
ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคา ข้างซ่อมบำรุงรถยนต์ Written by Super User 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน Written by Super User 108
ประกศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงหลังคา Written by Super User 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโฟมจิ๊กซอร์ Written by Super User 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่าน Written by Super User 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 109
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ Written by Super User 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงประตูม้วน Written by Super User 109