Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Written by Super User 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร Written by Super User 149
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง จัดแข่งขันกีฬา 2 รายการ Written by Super User 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน Written by Super User 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งซุ้มรำลึก Written by Super User 139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา Written by Super User 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว Written by Super User 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเรื่องปรับอากาศ Written by Super User 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคร Written by Super User 133
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 11 รายการ Written by Super User 151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Written by Super User 129
ตารางแสดงวงเงิน ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ Written by Super User 144
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Written by Super User 157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ Written by Super User 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ Written by Super User 162
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารเคมี Written by Super User 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงถังกรองสระว่ายน้ำ Written by Super User 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมห้องน้ำ Written by Super User 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานประชาสัมพันธ์ Written by Super User 144
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกกีฬา Written by Super User 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารั้ว Written by Super User 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ Written by Super User 156
ประกาศเผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 Written by Super User 145