Display # 
Title Author Hits
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ Written by Super User 162
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะฝึกกีฬายิมนาสติก Written by Super User 167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ Written by Super User 150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อแท่งปูน Written by Super User 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม Written by Super User 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่ม Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน Written by Super User 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีกันซึม Written by Super User 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแป้นบาสเกตบอล Written by Super User 143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดนิรภัย Written by Super User 154
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 Written by Super User 163
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำงบ2563 Written by Super User 127
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by Super User 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพง Written by Super User 138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ Written by Super User 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา Written by Super User 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัดยาง Written by Super User 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬา Written by Super User 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์ Written by Super User 144