Display # 
Title Author Hits
แบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 211
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ครั้งที่ 2 Written by Super User 215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราดุนและตรายาง Written by Super User 169
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ Written by Super User 201
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะฝึกกีฬายิมนาสติก Written by Super User 216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ Written by Super User 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อแท่งปูน Written by Super User 188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม Written by Super User 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่ม Written by Super User 180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน Written by Super User 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีกันซึม Written by Super User 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแป้นบาสเกตบอล Written by Super User 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดนิรภัย Written by Super User 198
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 Written by Super User 203
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำงบ2563 Written by Super User 163
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by Super User 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพง Written by Super User 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ Written by Super User 185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา Written by Super User 232