Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2563 จำนวน 5 รายการ Written by Super User 34
แบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ Written by Super User 38
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 53
ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563 Written by Super User 29
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ Written by Super User 28
แบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ Written by Super User 28
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสาร Written by Super User 24
แบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 34
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ครั้งที่ 2 Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราดุนและตรายาง Written by Super User 21
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ Written by Super User 26
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะฝึกกีฬายิมนาสติก Written by Super User 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ Written by Super User 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อแท่งปูน Written by Super User 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม Written by Super User 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่ม Written by Super User 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน Written by Super User 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีกันซึม Written by Super User 30