Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Written by Super User 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ Written by Super User 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนเอกสาร Written by Super User 42
แบบปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 53
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ครั้งที่ 2 Written by Super User 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตราดุนและตรายาง Written by Super User 37
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 15 รายการ Written by Super User 45
ประกาศจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น Written by Super User 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร Written by Super User 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะฝึกกีฬายิมนาสติก Written by Super User 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ Written by Super User 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อแท่งปูน Written by Super User 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่ม Written by Super User 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่ม Written by Super User 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน Written by Super User 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีกันซึม Written by Super User 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแป้นบาสเกตบอล Written by Super User 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดนิรภัย Written by Super User 45
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2563 Written by Super User 50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำงบ2563 Written by Super User 50
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by Super User 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ Written by Super User 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพง Written by Super User 48