Display # 
Title Author Hits
ตารางวงเงินงบประมาณโครงการตกลงราคาปรับปรุงห้องประชุม ปีงบประมาณ 2559 Written by Super User 503
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ Written by Super User 639
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว Written by Super User 595
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่การจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล Written by Super User 725
ประกวดราคาจ้างสนามกีฬาปีนหน้าผา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 684
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่การจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลของวิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 679
ประกวดราคาจ้างสนามกีฬาปีนหน้าผา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 777
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 596
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 700
ประกวดราคาจ้างสนามกีฬาปีนหน้าผา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 833
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน Written by Super User 786
จ้างออกแบบออกแบบการจัดตั้งศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล Written by Super User 972
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล Written by Super User 854
TOR ประกวดราคาจ้างสนามกีฬาปีนหน้าผา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 743
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนนเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา Written by Super User 863
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน เตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา Written by Super User 785
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) Written by Super User 789
ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับปรุงอาคาร สถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน Written by Super User 657
ประกวดราคาซื้อหน้าผาจำลอง ,เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข ,... Written by Super User 1073
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสถานที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 1140
สอบราคาจ้างการจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า Written by Super User 943
สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) จำนวน 5 คัน Written by Super User 755
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องยิงลูกเทนนิส ๑ เครื่อง และชุดอุปกรณ์กีฬาเรือพาย ๑ ชุด Written by Super User 792
สอบราคาซื้อตำราสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท Written by Super User 760
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ ๓ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by Super User 879