Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกร็ด Written by Super User 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบล็อกตราสัญลักษณ์ Written by Super User 50
ประกาศผู้ขนะการเสนราคา ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 รายการ Written by Super User 48
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563 Written by Super User 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสระว่ายน้ำ Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ Written by Super User 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์นันทนาการ Written by Super User 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563 Written by Super User 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Written by Super User 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ Written by Super User 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 Written by Super User 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางขอบแท่งปูน Written by Super User 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง Written by Super User 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน Written by Super User 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและติดตั้งกุญแจ Written by Super User 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงห้องน้ำกลางแจ้งสนามกีฬา Written by Super User 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมบำรุงฝาปิดรางระบายน้ำ Written by Super User 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง Written by Super User 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง Written by Super User 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารโรงฝึกกีฬา Written by Super User 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขุดสระสำรองน้ำ Written by Super User 68