Display # 
Title Author Hits
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา Written by Super User 1129
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง Written by Super User 96
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by Super User 120
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ Written by Super User 294
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Written by Super User 211
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 Written by Super User 188
เดิน วิ่ง พิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิค พาราลิมปิก 2020 Written by Super User 218
ประมวลภาพการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 200
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by Super User 137
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 Written by Super User 223
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 228
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 Written by Super User 194
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 258
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 3 Written by Super User 319
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง Written by Super User 560
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Written by Super User 557
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Written by Super User 589
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Written by Super User 732
คู่มือ การแต่งกาย กำหนดการ...วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 กำหนดการฝึกซ้อม ณ วิทยาเขตกระบี่และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีกาารศึกษา 2560 Written by Super User 1802
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 Written by Super User 246
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Written by Super User 377
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาโท Written by Super User 369
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี Written by Super User 211
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 Written by Super User 227
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 648