Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561ประเภทคัดเลือกโควตาและผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น Written by Super User 7128
การจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 58
ประกาศการยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 442
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 Written by Super User 38
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561 Written by Super User 91
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง Written by Super User 139
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by Super User 78
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ขอเชิญบุคลากรและนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและบุคลากร Written by Super User 120
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ Written by Super User 100
รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน Written by Super User 166
ผลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 Written by Super User 230
รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว Written by Super User 171
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 Written by Super User 155
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ประเภททั่วไป รอบ 3 Written by Super User 367
ตารางสอนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 740
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบ 3 Written by Super User 359
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 Written by Super User 652
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Krabi Sport Activity 4.0 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 Written by Super User 281
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป รอบ 2 Written by Super User 688
ประกาศเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 622
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 รอบ 2 Written by Super User 1051
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 872
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 1747
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการแต่งกายของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ..ปรับปรุงล่าสุด.. Written by Super User 1629
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และภาคต้น ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 719