Display # 
Title Author Hits
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 860
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 Written by Super User 356
ฟรี ... รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน ANDAMAN GAME ไม่เสียค่าใช้จ่าย Written by Super User 135
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 Written by Super User 636
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป Written by Super User 1400
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เรื่องการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 228
บรรยากาศพิธีเปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก วันที่ 9 เมษายน 2561 Written by Super User 180
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 228
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาโท Written by Super User 365
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมมัคคุเทศทั่วไป ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รุ่นที่ 1 ฟรี Written by Super User 690
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป Written by Super User 1606
เรียนฟรี...เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2561 สมัครได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 Written by Super User 970
26 มีนาคม 2561 กิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร นำทีมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พบทีมสพล กระบี่ Written by Super User 172
ประมวลภาพบรรยากาศ วิ่ง Fartlek ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 Written by Super User 180
24-25 , 28 กุมภาพันธ์ 2561 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตปีการศึกษา 2559 Written by Super User 337
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 278
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการแต่งกายบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 474
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 4170
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำหรับนักศึกษาใหม่ Written by Super User 845
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกและผู้มีความสามารถกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 3141
เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 362
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกโควตาและผู้มีความสามารถกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 4948
ตารางสอนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 755
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 770
รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 1440