Display # 
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา Written by Super User 606
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2564 Written by Super User 2065
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Written by Super User 107
ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 302
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564 Written by Super User 1454
ประกาศ การเปิด ปิด ภาคเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 278
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา Written by Super User 2835
14 พฤศจิกายน 2563 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by Super User 198
7 พฤศจิกายน 2563 สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ได้มอบทุนการศึกษา Written by Super User 109
23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช Written by Super User 100
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี Written by Super User 84
ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ 13 ตุลาคม 2563 Written by Super User 113
23 กันยายน 2563 มุฑิตาจิต คณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุ ประจำปี 2563 Written by Super User 236
12 กันยายน 2563 โครงการวิ่ง Fartlek เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 Written by Super User 179
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 Written by Super User 202
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ Written by Super User 572
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น Written by Super User 173
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตห่างไกลสารเสพติด กิจกรรมฟุตบอลภายในต้านภัยยาเสพติด Written by Super User 193
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 รอบ 4 Written by Super User 282
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 Written by Super User 518
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 148
31 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 165
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบ 3 Written by Super User 260
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 Written by Super User 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รอบ 3 Written by Super User 355