Display # 
Title Author Hits
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว Written by Super User 18
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 40
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและการแต่งกายบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 144
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 1085
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำหรับนักศึกษาใหม่ Written by Super User 393
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกและผู้มีความสามารถกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 2384
เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 181
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกโควตาและผู้มีความสามารถกีฬาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 4437
ตารางสอนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 503
ประกาศเรื่องการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 558
รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 774
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทคัดเลือกโควตาและผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น Written by Super User 12672
กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายชื่อบัณฑิต และการจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Written by Super User 767
ประกาศการยกเว้นค่าเล่าเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 580
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 Written by Super User 115
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2561 Written by Super User 367
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง Written by Super User 269
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by Super User 137
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ขอเชิญบุคลากรและนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและบุคลากร Written by Super User 197
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ Written by Super User 171
รับสมัครและคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน Written by Super User 248
ผลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 Written by Super User 398
รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว Written by Super User 240
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 Written by Super User 232
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ประเภททั่วไป รอบ 3 Written by Super User 546