Display # 
Title Author Hits
รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 2 Written by Super User 398
กำหนดการวันปิดภาคเรียนปลาย และ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 192
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Written by Super User 38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป Written by Super User 1501
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป Written by Super User 2261
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 865
เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2562 เรียนฟรี Written by Super User 844
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 227
5 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี Written by Super User 143
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นต้านภัยยาเสพติด Written by Super User 36
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนปลาย Written by Super User 283
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง Written by Super User 195
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 1645
กิจกรรมจิตอาสา ณ หาดนพรัตน์ธารา Written by Super User 35
ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 Written by Super User 471
ตารางสอนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 427
ประกาศ ปิดภาคเรียนต้น วันเปิดภาคเรียนปลายและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 421
กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 Bike อุ่นไอรักและกิจกรรมเดิน วิ่ง น้อมรำลึกพระราชจริยวัตร Written by Super User 150
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 Written by Super User 172
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Written by Super User 174
กิจกรรมออกน้ำเหงื่อและออกน้ำใจ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 198
THAILAND 4.0 “เพราะนวัตกรรม ทำให้ไทยสู้ได้” Written by Super User 181
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Written by Super User 175
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Krabi Sports City Written by Super User 175
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ Written by Super User 188