Display # 
Title Author Hits
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 29
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 3 Written by Super User 105
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง Written by Super User 429
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Written by Super User 430
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Written by Super User 469
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Written by Super User 616
คู่มือ การแต่งกาย กำหนดการ...วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 กำหนดการฝึกซ้อม ณ วิทยาเขตกระบี่และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีกาารศึกษา 2560 Written by Super User 965
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 Written by Super User 128
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Written by Super User 259
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาโท Written by Super User 209
ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี Written by Super User 88
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 Written by Super User 93
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 377
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 Written by Super User 112
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Written by Super User 304
รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 2 Written by Super User 1384
กำหนดการวันปิดภาคเรียนปลาย และ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 360
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Written by Super User 91
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป Written by Super User 1837
วันที่ 11 เมษายน 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ Written by Super User 71
วันที่ 10 เมษายน 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 57
วันที่ 6-9 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ Written by Super User 70
วันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ Written by Super User 51
วันที่ 3 เมษายน 2562 กิจกรรม ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ Written by Super User 68
วันที่ 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย Written by Super User 56