Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Written by Super User 53
ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 65
กิจกรรมสมโภชและแห่เทียนพรรษา ณ วัดทุ่งสันติธรรม และ วัดทับปริก Written by Super User 53
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท Written by Super User 89
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3 Written by Super User 87
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3 Written by Super User 165
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ รอบ 3 Written by Super User 331
ตารางเรียนภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 277
โครงการพัฒนาคุุณภาพชีวิต Written by Super User 143
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 83
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 Written by Super User 526
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 2 Written by Super User 880
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา Written by Super User 541
ประกาศเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 748
ประกาศ วันเปิด ปิด ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 และ วันเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 579
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และปฏิทินการศึกษา Written by Super User 613
ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 1946
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 Written by Super User 524
ฟรี ... รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม วิ่ง ว่าย พาย ปีน ปั่น สวรรค์อันดามัน ANDAMAN GAME ไม่เสียค่าใช้จ่าย Written by Super User 484
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 Written by Super User 775
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป Written by Super User 1710
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เรื่องการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 339
บรรยากาศพิธีเปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก วันที่ 9 เมษายน 2561 Written by Super User 297
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 Written by Super User 345
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาโท Written by Super User 488