สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลัน โดยได้จัดที่พัก อาหาร และน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัย  

      สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคสำหรับนำข้าวของเครื่องใช้ อาหารแห้งและน้ำดื่มไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป     สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถนำมาบริจาคได้ที่อาคารวิทยบริการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ ที่ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2  และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้  

       นอกจากนั้นแล้วนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ประสบภัย

       สำหรับนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้มารับอาหาร ของใช้และน้ำดื่มได้ที่ ห้องกิจการนักศึกษา อาคารวิทยบริการ