วันที่ 20 มกราคม 2560 สถาบันการพลศคึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้ร่วมจัด พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน หรือเรียกว่า "พิธีสัตมวาร(๑๐๐ วัน)" ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา

        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์จากวัดถ้ำเสือวิปัสสนา จำนวน 10 รูป สวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน รับถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน

        จากนั้น รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน เป็นอันเสร็จพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว รวมทั้งน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ในโอกาส ต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และการดำรงชีวิตสืบไป