วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ขอเชิญบุคลากรและนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและบุคลากร

  วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ขอเชิญบุคลากรและนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและบุคลากรในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 "พลศึกษาเกม" ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิม 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ การแต่งกายสำหรับนักกีฬา เสื้อสีดำ IPEKRABI