กิจกรรมสมโภชและแห่เทียนพรรษา ณ วัดทุ่งสันติธรรม และ วัดทับปริก

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดทุ่งสันติธรรม และ วัดทับปริก