กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

         กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมดังนี้

    ๑. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง

    ๒. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

    ๓. พิธีลงนามถวายพระพร ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

    ๔. กิจกรรมสาธารณประโยชน์

    ๕. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่