สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ยินดีต้อนรับรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตกระบี่

   วันที่ 24 สิงหาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกันต้อนรับ นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ เริ่มรับตำแหน่งในวันแรก ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่