กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

   วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติด้วยความจงรักภักดี โดยร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ลงนามถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่