พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

  วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 สถาบันการพลศึกษาได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้

   - เวลา 06.30 น. กิจกรรมบำเพ็ญกุศล ตักบาตร และจิตอาสาทำความดี ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง โดย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรอย่่างพร้อมเพียง ซึ่งอาจารย์สุธน เพ็ชรนิลได้นำนักศึกษาทำจิตอาสาทำความดีด้วยการช่วยเจ้าหน้าที่ถือถุงใส่บาตร หลังจากนั้นได้ช่วยจัดสถานที่ เก็บขยะ และทำความสะอาดสถานที่

   - เวลา 08.30 น. กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดย นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมในพิธีและถวายบังคมโดยพร้อมเพียงกัน

   - เวลา 18.30 น. กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมเพียงกัน จุดเทียน และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที

 

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ในหน้าที่ 2