๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.กานตินุช  สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษพร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตามกำหนดการดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

๒. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่

๓. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่