สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ Krabi Sports City

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนากระบี่เมืองกีฬา (Krabi Sports City)

   วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยการนำของนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมพิธีกับจังหวัดกระบี่ในการประกาศแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดกระบี่ ณ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

   เวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 3 คณะ จำนวนกว่า 200 คน เดินทางจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ไปยังสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่   เวลา 15.30 น. พ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประกาศแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดกระบี่ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการพัฒนากระบี่เมืองกีฬา (Krabi Sports City) หลังจากนั้นมีกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันโดยการแอโรบิค เมื่อเสร็จพิธี คณาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา