วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

       วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ในการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น ณ ป่าชายเลน บ้านคลองหมาก อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (เหนือคลอง กระบี่)