กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 Bike อุ่นไอรักและกิจกรรมเดิน วิ่ง น้อมรำลึกพระราชจริยวัตร

  

กิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1.  กิจกรรม bike อุ่นไอรัก บุคลากรและนักศึกษาสถาบันการศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 80 คน ได้มีส่วนร่วม ดังนี้

  • เข้าร่วมปั่นจักรยานจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ไปยัง Mountain View
  • เป็น staff จัดขบวนแปรอักษรและร่วมแปรอักษร
  • ร่วมกันปลูกต้นไม้
  • เก็บขยะบริเวณจุดแปรอักษร Mountain View

      2. กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ น้อมรำลึกพระราจริยวัตรการออกกำลังกายรัชกาลที่ 9 ตามเส้นทางท่องเที่ยว ณ เกาะลันตาใหญ่

โดยบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วม 20 คน ในกิจกรรมดังนี้

  • เข้าร่วมเดิน - วิ่ง
  • เป็น staff กำกับเส้นทาง
  • เก็บขยะ

โดยทั้ง 2 กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมออกน้ำเหงื่อและออกน้ำใจ ของบุคลากรและนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่