ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป