โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

        มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  โดยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา ปัญญาไข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์   บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี 

       โดยได้มอบหมายให้ ดร.กานตินุช สถิรมนัส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2562 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ (โดยงดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562)

      วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 เป็นการดำเนินงานโครงการครั้งที่ 1 มีคณะครู จำนวน 4 คน และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนบ้านทับปริก จำนวนรวม 100 คน เข้าร่วมในการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ใน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่