มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ขอเชิญผู้สนใจร่วมแข่งขันวิ่ง พละกระบี่มินิมาราธอน วันที่ 5 เมษายน 2563 เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกับศิษย์เก่า

ขอเชิญร่วมแข่งขัน พละกระบี่วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 

ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท  และ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท


  1. ข้อมูลทั้งหมดของกิจกรรม  

  2. หน้ารับสมัครวิ่ง

  3. หน้าเข้าร่วมงานเลี้ยง

  4. หน้าแจ้งการชำระเงิน

  5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

  6. Download ใบสมัคร


 

VIP  ค่าสมัคร 2,000 บาท วิ่งได้ทุกระยะได้รับถ้วยรางวัลทุกคน และร่วมงานเลี้ยงภาคกลางคืน 

รายได้เพื่อสมทบทุนสร้างพระพลบดีและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยง (ภาคกลางคืน) ทั้งศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 500 บาท