พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

       

    วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. คณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาบริเวณสวนสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมือง จังหวัดกระบี่