น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562

 

      คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 โดยได้ร่วมกันทำพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

     เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้วโกรวาราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

     เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกระบี่

     เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล ณ โรงสูบน้ำคลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

     เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกระบี่