Display # 
Title Author Hits
แบบตอบรับและแบบจองชุดครุยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 387
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อในมหาวิทยาลัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป Written by Super User 1553
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศุึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 805
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารขัดข้อง Written by Super User 250
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 Written by Super User 185
ตารางสอนภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 392
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม สำรอง Written by Super User 929
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 Written by Super User 2005
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป Written by Super User 5794
ประกาศ เปิด ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 1027
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 Written by Super User 478
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Written by Super User 367
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ Written by Super User 874
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 Written by Super User 520
เดิน วิ่ง พิชิตชัย ส่งใจไทยไปโอลิมปิค พาราลิมปิก 2020 Written by Super User 566
ประมวลภาพการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 501
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by Super User 478
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 Written by Super User 725
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 606
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 Written by Super User 652
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบ 2 Written by Super User 724
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 3 Written by Super User 711
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง Written by Super User 880
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 Written by Super User 912
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Written by Super User 865