Display # 
Title Author Hits
โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 Written by Super User 280
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต Written by Super User 472
รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป รอบ 2 Written by Super User 1731
กำหนดการวันปิดภาคเรียนปลาย และ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 528
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Written by Super User 241
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป Written by Super User 2057
วันที่ 11 เมษายน 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ Written by Super User 232
วันที่ 10 เมษายน 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Written by Super User 222
วันที่ 6-9 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ Written by Super User 175
วันที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ Written by Super User 302
วันที่ 3 เมษายน 2562 กิจกรรม ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ Written by Super User 150
วันที่ 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย Written by Super User 125
วันที่ 2 เมษายน 2562 กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน Written by Super User 129
วันที่ 1 เมษายน 2562 วันข้าราชการพลเรือน Written by Super User 116
วันที่ 30 เมษายน 2562 โครงการวิ่ง fartlek Written by Super User 114
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป Written by Super User 2631
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 1122
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2562 Written by Super User 1002
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ Written by Super User 405
5 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี Written by Super User 265
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเพื่อนใจวัยรุ่นต้านภัยยาเสพติด Written by Super User 151
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนปลาย Written by Super User 417
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง Written by Super User 503
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 Written by Super User 1937
15 มกราคม 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก Written by Super User 95