ศิษย์เก่า

ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพ

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 17.00 น.

รายละเอียดกำหนดการ ...คลิก ...


ติดต่อสื่อสานผ่าน Socail Network 

Facebook ศิษย์เก่าสพล.กบ.2548

Facebook วพ.กระบี่