ฐานข้อมูลงานนอกเวลาและเต็มเวลา

แหล่งข้อมูลงานสำหรับนักศึกษา

 

  • โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำ รับสมัครนักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 10 คน นักศึกษาที่สนใจให้สมัครได้ที่สระว่ายน้ำ ติดต่อคุณอริษา ไร่ใหญ่ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  • รับสมัคร นักศึกษา ผู้ช่วยทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ทุกวันศุกร์ ระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 คน ติดต่อคุณอริษา ไร่ใหญ่ ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  • ศูนย์ว่ายน้ำทารกและเด็กเล็ก รับสมัครครูสอนว่ายน้ำ Full Time จำนวน 2 อัตรา